เอกสารทางกฎหมาย

อกสารด้านล่างระบุเงื่อนไขของการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เป็นเอกสารสำคัญและต้องอ่านและพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เข้าใจความหมายของการซื้อขายกับ Vestrado อย่างถ่องแท้
นโยบายความเป็นส่วนตัว
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ความเสี่ยงในการดำเนินการซื้อขาย
ข้อตกลงหุ้นส่วน
นโยบายการฝากถอน
นโยบายเลเวอเรจและมาร์จิ้น
นโยบาย AML
คำเตือนความเสี่ยงเต็มรูปแบบ
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายการคืนเงิน
นโยบายคุกกี้